Ngân Hàng Thương Mại và Vai Trò Quan Trọng Trong Nền Kinh Tế Việt Nam

2
231
Hình ảnh

Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò then chốt trong hệ thống tài chính, đặc biệt là ở Việt Nam, một trong những nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng. Từ việc cung cấp dịch vụ tài chính đa dạng đến vai trò của họ trong tạo ra một môi trường tài chính ổn định, NHTM có ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế và cuộc sống của mọi người.

Ngân hàng thương mại đã tồn tại và phát triển qua nhiều thế kỷ, liên kết chặt chẽ với sự tiến bộ của nền kinh tế hàng hóa và trở thành một trong những cơ quan tài chính quan trọng không thể thiếu. Bản tính của NHTM giống như một doanh nghiệp thông thường.

NHTM có tổng cộng bốn nhiệm vụ chủ yếu, bao gồm trung gian tín dụng, trung gian thanh toán, chức năng tạo tiền và chức năng thủ quỹ. Phân loại NHTM dựa trên các phương thức sở hữu, chiến lược kinh doanh và tính chất hoạt động. Đây là một cơ quan tài chính trung gian, hoạt động đa dịch vụ, đa ngành nghề, thu hút vốn thông qua việc tiếp nhận tiền gửi và phát hành các loại giấy tờ có giá trị…

1. Ngân hàng thương mại là gì?

Ngân hàng thương mại là gì?

Hình ảnh

Ngân hàng thương mại, hay còn gọi là NHTM, là tổ chức thực hiện toàn bộ các hoạt động ngân hàng cùng với nhiều hoạt động kinh doanh tiền tệ khác nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận.

Nội dung cốt lõi của NHTM là một đơn vị kinh tế, một loại hình doanh nghiệp có tổ chức bộ máy hoạt động tương tự như một doanh nghiệp thông thường. Việc tìm kiếm lợi nhuận phải được thực hiện một cách thích đáng và tuân thủ theo luật pháp của Nhà nước.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của NHTM vô cùng đặc biệt, vì liên quan trực tiếp đến mọi khía cạnh của đời sống, kinh tế và xã hội. Vì thế, việc quản lý hoạt động của ngân hàng cần sự thận trọng và khéo léo để tránh gây tổn thất lớn cho cộng đồng.

Các yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh của NHTM bao gồm sự tăng nhanh trong danh mục sản phẩm dịch vụ, cạnh tranh với đối thủ, tăng chi phí vốn, và sự tăng nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất cùng việc áp dụng công nghệ ngân hàng hiện đại.

NHTM có bốn chức năng chính gồm trung gian tín dụng, trung gian thanh toán, chức năng tạo tiền và chức năng thủ quỹ.

Bản chất và mục đích của NHTM

Ngân hàng thương mại không chỉ là một tổ chức cung cấp các dịch vụ tài chính thông thường. Chúng là doanh nghiệp với mục tiêu chính là tạo ra lợi nhuận trong kinh doanh. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là việc đảm bảo rằng việc tạo lợi nhuận này không vi phạm luật pháp và mang lại lợi ích cho cả ngân hàng và cộng đồng.

Vai trò quan trọng của NHTM trong nền kinh tế

NHTM không chỉ đơn thuần là nơi để gửi tiền và vay tiền. Chúng có vai trò trung gian quan trọng trong quá trình thanh toán, cung cấp vốn cho sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của quốc gia.

2. Đặc điểm chính của Ngân hàng thương mại

NHTM hoạt động như một tổ chức trung gian trong lĩnh vực tài chính, chủ yếu là kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ và cung cấp các dịch vụ ngân hàng.

NHTM thực hiện nhiều dịch vụ và nghiệp vụ khác nhau, trong đó, nghiệp vụ chủ yếu là ngân hàng.

Huy động nguồn vốn thông qua việc tiếp nhận tiền gửi, phát hành trái phiếu và nhiều loại giấy tờ tài chính khác. Sử dụng nguồn vốn này để cung cấp vay tiêu dùng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, NHTM còn cung cấp nhiều dịch vụ như chuyển tiền, thanh toán, uỷ thác và bảo lãnh.

Hệ thống NHTM có khả năng tạo ra lượng tiền lớn thông qua việc cung cấp vay và thanh toán.

NHTM đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn cung tiền tệ cho nền kinh tế và có ảnh hưởng đáng kể đến chính sách tiền tệ của quốc gia.

NHTM là một định chế tài chính trung gian

NHTM không chỉ hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng mà còn có ảnh hưởng đến việc tạo ra và điều tiết tiền tệ. Chúng cung cấp nhiều dịch vụ như cho vay, thanh toán và đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo ra nguồn vốn.

Tác động của NHTM đến chính sách tiền tệ

Hệ thống NHTM có thể tạo ra lượng tiền lớn thông qua việc cho vay và thanh toán. Điều này ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ và ổn định kinh tế của quốc gia.

3. Top 5 Ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam

Xếp hạng dựa trên tổng tài sản (Dựa vào năm 2022)

Việc xếp hạng các ngân hàng dựa trên tổng tài sản là một trong những cách để đánh giá sức mạnh và quy mô của họ.

 1. Top 1: BIDV – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  • Mã SWIFT Code: BIDVVNVX
  • Tên tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam
 2. Top 2: VietinBank – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
  • Mã SWIFT Code: ICBVVNVX
  • Tên tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam
 3. Top 3: Vietcombank – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
  • Mã SWIFT Code: BFTVVNVX
  • Tên tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
 4. Top 4: MB Bank – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
  • Mã SWIFT Code: MSCBVNVX
  • Tên tiếng Anh: Military Commercial Joint Stock Bank
 5. Top 5: Techcombank – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương
  • Mã SWIFT Code: VTCBVNVX
  • Tên tiếng Anh: Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank

Xếp hạng dựa trên vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ (dựa theo năm 2022)

Ngoài việc xếp hạng theo tổng tài sản, cũng có thể xem xét dựa trên vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ để hiểu rõ hơn về sức mạnh và ổn định của mỗi ngân hàng.

 1. Tính theo vốn chủ sở hữu lớn nhất năm 2022
 • Top 1: Vietcombank – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
  • Mã SWIFT Code: BFTVVNVX
  • Tên tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
 • Top 2: Techcombank – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương
  • Mã SWIFT Code: VTCBVNVX
  • Tên tiếng Anh: Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank
 • Top 3: VietinBank – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
  • Mã SWIFT Code: ICBVVNVX
  • Tên tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam
 • Top 4: BIDV – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  • Mã SWIFT Code: BIDVVNVX
  • Tên tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam
 • Top 5: VIB – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam
  • Mã SWIFT Code: VNIBVNVX
  • Tên tiếng Anh: Vietnam International Commercial Joint Stock Bank

Tính theo vốn điều lệ cao nhất năm 2022

 1. Top 1: BIDV – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  • Mã SWIFT Code: BIDVVNVX
  • Tên tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam
 2. Top 2: VietinBank – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
  • Mã SWIFT Code: ICBVVNVX
  • Tên tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam
 3. Top 3: Vietcombank – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
  • Mã SWIFT Code: BFTVVNVX
  • Tên tiếng Anh: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
 4. Top 4: MB, TCB, SHB
 5. Top 5: ACB, HDBank, VIB
  • ACB – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
   • Mã SWIFT Code: ASCBVNVX
   • Tên tiếng Anh: Asia Commercial Joint Stock Bank
  • HDBank – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
   • Mã SWIFT Code: HDSBVNVX
   • Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank
  • VIB – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam
   • Mã SWIFT Code: VNIBVNVX
   • Tên tiếng Anh: Vietnam International Commercial Joint Stock Bank

Kết luận

Như vậy, NHTM không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính mà còn có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và cuộc sống hàng ngày của người dân. Sự hiểu biết về các ngân hàng lớn cũng giúp định hình được hình ảnh về tình hình tài chính và sức mạnh kinh tế của một quốc gia.


FAQs (Câu hỏi thường gặp)

1. Ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư khác nhau như thế nào?

Ngân hàng thương mại chủ yếu hoạt động trong việc cung cấp dịch vụ tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp, trong khi ngân hàng đầu tư thường tập trung vào việc đầu tư vốn vào các dự án lớn hơn và có mức rủi ro cao hơn.

2. Làm thế nào để chọn ngân hàng thương mại phù hợp?

Việc chọn ngân hàng thương mại phù hợp nên dựa trên nhu cầu cá nhân hoặc doanh nghiệp. Yếu tố như lãi suất, các dịch vụ có sẵn, và uy tín của ngân hàng là những điều cần xem xét.

3. Ngân hàng thương mại có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe kinh tế của quốc gia?

NHTM ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển kinh tế bằng cách cung cấp vốn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thanh toán và tạo điều kiện cho sự tăng trưởng kinh tế.

4. Các ngân hàng thương mại lớn nhất thường có những ưu điểm gì?

Các ngân hàng lớn thường có sức mạnh tài chính, đa dạng hóa dịch vụ và có thể cung cấp các sản phẩm tài chính có uy tín cao.

5. Ngân hàng thương mại có thể thay đổi tác động của họ lên nền kinh tế không?

Chắc chắn. Các NHTM có khả năng thay đổi chính sách tín dụng, ảnh hưởng đến lãi suất và dòng tiền trong nền kinh tế.

2 COMMENTS

 1. Ngân hàng bây giờ cũng lo thấy pà. sợ nhất là SCB bank nó đang lung lay, thấy đóng cửa văn phòng SCB quá chừng luôn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here