Truy cập dịch vụ của chúng tôi

Trước khi tiếp tục sử dụng, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây để đảm bảo việc sử dụng của bạn tuân theo quy định & bao gồm Điều khoản và Điều kiện

Chúng tôi tại Diachimaps.com cam kết cung cấp trải nghiệm truy cập trang web bao gồm dịch vụ và các tính năng của chúng tôi cho mọi người, bao gồm những người có khuyết tật và những người dùng sử dụng trình đọc màn hình.

Chúng tôi đang nỗ lực để cải thiện tính truy cập và khả năng sử dụng của trang web của chúng tôi bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn truy cập web quốc tế và các quy định liên quan khác.

Nếu bạn muốn gửi cho chúng tôi một số phản hồi chung hoặc nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào khi truy cập thông tin trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Những cải tiến chúng tôi đã thực hiện bao gồm cung cấp nội dung văn bản thân thiện hơn cho các trình đọc màn hình, tối ưu hóa mã để trang web tải nhanh hơn và sử dụng các phương tiện truyền thông khác nhau một cách hợp lý để đảm bảo trang web của chúng tôi có thể truy cập được bởi mọi người.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì khi truy cập trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ hoặc thông qua địa chỉ email của chúng tôi để chúng tôi có thể giúp đỡ bạn.

Xin lưu ý rằng nội dung từ các trang web bên ngoài mà chúng tôi liên kết đến hoặc trình bày trên trang web của chúng tôi có thể chưa đạt được các tiêu chuẩn này. Ví dụ: một số trang web bên ngoài có thể sử dụng các video YouTube của bên thứ ba không tuân thủ đầy đủ vì chúng đến từ các nguồn không nằm trong tầm kiểm soát trực tiếp của chúng tôi.

  1. Trách nhiệm và Sử dụng Dịch vụ: Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc kiểm tra và đánh giá thông tin từ các nguồn khác nhau trước khi đưa ra quyết định dựa trên nội dung mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh từ việc sử dụng thông tin từ các bình luận trên địa điểm của chúng tôi.

Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi được xem là sự đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản này mà không cần báo trước.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để cải thiện tính truy cập của trang web của chúng tôi để đảm bảo tất cả người dùng đều có trải nghiệm truy cập trang web tốt nhất.