Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật [ Privacy Policy ]

Chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này sẽ giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn được đăng ký tài khoản (nếu có) thông qua liên hệ, đăng nhập vào trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại và các thông tin khác.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn do bạn cung cấp, để cung cấp dịch vụ cho bạn, bao gồm định vị địa chỉ trên bản đồ, gợi ý địa điểm gần bạn và cập nhật thông tin về địa điểm. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các thông tin quan trọng liên quan đến tài khoản, thông tin của bạn hoặc các dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn không bị mất mát, đánh cắp, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc bị sửa đổi.

Tuy nhiên, thông tin phải là của chính bạn hoặc được sự cho phép của bên thứ ba. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu thông tin mà bạn cung cấp là không chính xác.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ trường hợp có yêu cầu pháp lý hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin này là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc của bạn.

Sửa đổi thông tin cá nhân

Bạn có thể xem và sửa đổi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email, hoặc đăng nhập vào tài khoản (nếu có) của mình trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [lienhe@diachimaps.com] hoặc thông qua trang Liên hệ trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời các yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.