Điều khoản và Điều kiện

Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web DiaChiMaps.com [Terms and conditions]

  1. Giới thiệu

DiaChiMaps.com (sau đây gọi là “Trang web”) là một trang web cung cấp thông tin địa chỉ và vị trí địa lý của các địa điểm khác nhau như shop, công ty, doanh nghiệp, và nhiều hơn nữa. Trang web này thuộc sở hữu và điều hành bởi [DiaChiMaps.com].

  1. Chấp nhận điều khoản và điều kiện

Việc sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đã đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trong phần Tuyên bố trách nhiệm và Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web DiaChiMaps.com. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này, vui lòng không sử dụng trang web.

  1. Thông tin và nội dung trên trang web

Trang web cung cấp thông tin về địa chỉ và vị trí địa lý của các địa điểm khác nhau. Trang web không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại của thông tin này và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này.

  1. Sử dụng dịch vụ

Bình luận dựa trên Google Maps: Các bình luận được hiển thị trên địa điểm của chúng tôi phản ánh ý kiến cá nhân của người dùng, được thu thập từ Google Maps. Để nội dung phù hợp văn hóa truyền thống Việt Nam. Chúng tôi có thể sửa đổi một ít hoặc toàn bộ bình luận với cấu trúc câu văn và ngôn ngữ của những bình luận này để phù hợp với nội dung trang web của chúng tôi mà vẫn không thay đổi ý nghĩa hoặc nội dung của bình luận đó. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung cụ thể của các bình luận này và không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hay tính phù hợp của chúng.

Tra Cứu Thông Tin: Trang web này chỉ được sử dụng để tra cứu thông tin về địa chỉ và vị trí địa lý của các địa điểm khác nhau. Bạn không được sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích phi pháp hoặc gian lận nào. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc bán lại thông tin thu thập được từ trang web.

  • Chúng tôi cố gắng hết sức để kiểm tra và thử nghiệm các trang web của mình trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên chạy chương trình chống vi-rút trên mọi thứ bạn tải xuống,hoặc sử dụng từ Internet. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn hoặc mất dữ liệu do sử dụng trang web này hoặc phát sinh do sử dụng trang web.
  1. Thông tin liên hệ

Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng trang web DiaChiMaps.com, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web.

Những gì bạn nên biết về thông tin của chúng tôi
Thông tin của chúng tôi được cung cấp miễn phí và nhằm mục đích hữu ích cho nhiều cộng đồng tìm kiếm thông tin. Nếu bạn cần thông tin này ở định dạng khác, vui lòng liên hệ:

Email: lienhe@diachimaps.com

  1. Thay đổi điều khoản và điều kiện

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này mà không cần báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận các thay đổi đó.