Hướng dẫn về Diachimaps

 1. Đăng ký tài khoản và đăng thông tin địa chỉ Maps của cơ sở trên Diachimaps như sau:
 • Truy cập https://diachimaps.com/lien-he để gửi thông tin
 • Điền đầy đủ thông tin của cơ sở của bạn.
 • Tải lên các hình ảnh liên quan đến cơ sở y tế và các giấy tờ pháp lý.
 • Ấn “Gởi xác nhận”.
 • Sau khi được kiểm tra, thông tin sẽ được đăng công khai và thông báo cho bạn qua email.
 1. Thay đổi thông tin Địa chỉ trên trang diachimaps.com như sau:
 • Nếu bạn là chủ cơ sở, đăng nhập vào tài khoản của mình và chỉnh sửa thông tin cần thiết.
 • Nếu không phải là chủ cơ sở, hãy liên hệ với ban quản trị của trang web thông qua email info@Diachimaps.com hoặc nhập tin phản hồi tại địa chỉ https://diachimaps.com/lien-he
 1. Cập nhật thông tin không chính xác cơ sở của bạn trên trang Diachimaps.com như sau:
 • Liên hệ với ban quản trị của trang web thông qua email diachimaps@gmail.com hoặc info@diachimaps.com hoặc nhập tin phản hồi tại địa chỉ https://diachimaps.com/lien-he để thông báo về những sai lệch thông tin và yêu cầu điều chỉnh.