Địa vị pháp lý

Hình ảnh

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã được thành lập theo Quyết định số 372/CP ngày 17 tháng 12 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ, và là một cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân. Nhiệm vụ và chức năng của Trường được quy định theo Quyết định số 538/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, và phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật liên quan.

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội hoạt động dưới hình thức một đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, sở hữu riêng một con dấu và tài khoản tài chính tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng.

Tên, trụ sở

Tên tiếng Việt của Trường là Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, và tên quốc tế là Hanoi Academy of Theatre and Cinema. Để liên hệ với Trường, quý vị có thể sử dụng các thông tin sau đây:

  • Điện thoại: 84.4.37643397
  • Fax: 84.4.3834.8732 – 84.4.3764.3397
  • Email: skda@fpt.vn; skd@moet.edu.vn
  • Website: www.skda.edu.vn
  • Địa chỉ: Khu Văn hóa nghệ thuật, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quản lý nhà nước đối với Trường

Hình ảnh

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội nằm trong phạm vi quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có trách nhiệm về giáo dục và đào tạo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, trường cũng cần tuân thủ các quy định quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến lãnh thổ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội là 1tổ chức độc lập và được quản lý bởi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trường đảm nhiệm nhiệm vụ chính là cung cấp các chương trình đào tạo và thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, truyền hình, báo chí và truyền thông.

LỊCH SỬ

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thành lập ngày 17/12/1980, theo Quyết định số 372/CP của Hội đồng Chính phủ. Trường được thành lập thông qua việc hợp nhất các ngành nghệ thuật sân khấu và điện ảnh từ Trường Điện ảnh Việt Nam và Trường Sân khấu Việt Nam. Trong quá trình phát triển, năm 1995, Trường tiếp nhận thêm hai cơ sở từ Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), đó là Viện Sân khấu Việt Nam và Trường Trung cấp Điện ảnh Việt Nam, tạo ra hai đơn vị mới là Viện Sân khấu Điện ảnh và Khoa Kinh tế Kỹ thuật Điện ảnh.

Trường không chỉ đào tạo bậc đại học cho các lĩnh vực nghệ thuật sân khấu và điện ảnh, mà còn cung cấp chương trình học cao đẳng và trung cấp cho nhiều ngành nghệ thuật khác liên quan đến biểu diễn, nghe nhìn, kỹ thuật và kinh tế nghệ thuật. Đặc biệt, Trường thực hiện các khóa đào tạo đặc biệt theo yêu cầu của các đơn vị nghệ thuật và đài phát thanh và truyền hình trên toàn quốc.

Từ năm 2000, Trường được ủy quyền tuyển sinh và đào tạo cấp thạc sĩ cho hai ngành: Nghệ thuật sân khấu và Nghệ thuật điện ảnh – truyền hình. Năm 2012, Trường mở khóa đào tạo trình độ tiến sĩ trong hai ngành: Lý luận và lịch sử sân khấu; Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh – truyền hình.

Với sự phát triển và truyền thống tích luỹ qua nhiều năm, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đào tạo nhiều người hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu, điện ảnh và truyền hình. Trường tập trung vào việc phát triển hoạt động chuyên nghiệp, giúp học viên phát triển kiến thức chuyên môn sâu rộng và kỹ năng nghệ thuật, để họ có thể đối mặt với mọi thách thức trong công việc và sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Thông tin: skda.edu.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here