Trường Đại học Mở TP.HCM – Cơ sở 2, Hồ Hảo Hớn, Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ Trường Đại Học Mở – Cơ sở 2 đã sẵn chi tiết đia điểm Trường Đại học Mở TP.HCM – Cơ sở 2, Hồ Hảo Hớn, Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và kiểm tra lại địa điểm trên bản đồ (maps) của địa chỉ Trường Đại học Mở TP.HCM – Cơ sở 2, Hồ Hảo Hớn, Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, và đánh giá lại những trải nghiệm tại Trường Đại học Mở TP.HCM – Cơ sở 2, Hồ Hảo Hớn, Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh