Trường Đại Học Mở – Cơ sở 1, Võ Văn Tần, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ Trường Đại Học Mở – Cơ sở 1 đã sẵn chi tiết đia điểm Trường Đại Học Mở – Cơ sở 1, Võ Văn Tần, Vo Thi Sau, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và kiểm tra lại địa điểm trên bản đồ (maps) của địa chỉ Trường Đại Học Mở – Cơ sở 1, Võ Văn Tần, Vo Thi Sau, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, và đánh giá lại những trải nghiệm tại Trường Đại Học Mở – Cơ sở 1, Võ Văn Tần, Vo Thi Sau, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh