Trường Đại học Văn hóa TP.HCM – Cơ sở 2, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM – Cơ sở 2 nằm tại địa chỉ Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hãy kiểm tra địa điểm, số điện thoại, thông tin địa chỉ trên bản đồ để tìm đường đến trường dễ dàng và đánh giá trải nghiệm của bạn tại đây.