Cầu Bình Triệu 2, phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Cầu Bình Triệu 2, Bình Thạnh 4.0 Xếp hạng địa chỉ Maps ⭐⭐⭐⭐✰ Dựa trên 151 đánh giá Giới thiệu Cầu Bình Triệu 2 được đặt ở vị trí cao cấp hơn so với cầu Bình Triệu 1 và được sử dụng cho phương tiện đi một chiều vào trung tâm thành phố Hồ Chí … Continue reading Cầu Bình Triệu 2, phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh