Bệnh viện Bình Dân, Đường Điện Biên Phủ, Cư xá Đô Thành, phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Bình Dân, Đường Điện Biên Phủ 4.1 Xếp hạng địa chỉ Maps ★★★★ Dựa trên 608 đánh giá Giới thiệu Bệnh viện Bình Dân TP.HCM nằm tại Đường Điện Biên Phủ, Cư xá Đô Thành, Quận 3. Xem địa chỉ, số điện thoại, thông tin trên bản đồ và đánh giá trải nghiệm … Continue reading Bệnh viện Bình Dân, Đường Điện Biên Phủ, Cư xá Đô Thành, phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh